Conservation of Monuments and Metalwork Lighting Art


Design - realization of lighting projects and everything made of metal

Map of our projects


Uzdrowisko HORYNIEC

Akademia Rycerska w Legnicy

1.Wykonanie stylowych żyrandoli i kinkietów do pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego , oraz skrzydeł „C” i „D ” i „E” Akademii Rycerskiej wg projektów własnych.
2. Renowacja zabytkowego żyrandola mosiężno-kryształowego z kościoła św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Wykonanie replik 
żyrandoli i kinkietów kryształowo mosiężnych.
Wykonanie unikatowych żyrandoli 25 płomiennych, 
z mosiądzu i kryształów
wg dostarczonego projektu

Ośrodek Szkoleniowy 
Narodowego Banku Polskiego

Renowacja żyrandoli i kinkietów z zabytkowego pałacu. Wykonanie replik 
oświetlenia neogotyckiego.

Urząd Miasta Gostynina.

Wykonanie oświetlenia w stylu „Księstwo Warszawskie”.

Zespół Pałacowo-Parkowy rodziny Raczyńskich

Obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznani.

Wykonanie i montaż stylowych żyrandoli, kinkietów i lamp do pałacu wg projektów.

FROMBORK
Muzeum Mikołaja Kopernika

Wykonanie kinkietów „Flamandzkich”.

Teatr im. J. Osterwy

Renowacja i modernizacja centralnego żyrandola kryształowo- mosiężnego nad widownią teatru.

Renowacja i modernizacja żyrandoli kryształowo mosiężnych oraz.
wykonanie replik żyrandoli
kryształowo mosiężnych.
i kinkietów do foyer teatru.

Komenda Wojewódzka w Lublinie
 IV, Komisariat Policji w Lublinie

Wykonanie emblematu policji wraz z konstrukcją wsporczą 
i montażem nad wejściem głównym do budynku IV Komisariatu Policji w Lublinie.

Bizantyjsko-Ukraiński Kościół Św. Bartłomieja

Wykonanie żyrandoli, kinkietów oraz mosiężnych drzwi ażurowych do ikonostasu w cerkwi Św. Bartłomieja
wg projektu własnego.

Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

Wykonanie żyrandoli i kinkietów „Flamandzkich”

Nadbałtyckie Centrum Kultury Kościół Św. Jana

Realizacja projektu Indywidualnych lamp- tubusów, wiszących w zwornikach sklepień zabytkowego kościoła gotyckiego Św. Jana.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Tablica poświęcona pamięci Profesora Stanisława Janickiego.(Marmur mosiężne litery)

Akademia Muzyczna im Grażyny i Kiejsuta Bacewiczów w Łodzi

Wykonanie kinkietów
 oraz 
centralnego żyrandola
 72 płomiennego z mosiądzu złoconego i kryształów Svarowskiego do Sali Balowej, dawnego Pałacu Poznańskich wg dostarczonego projektu.

Dom Poselski Kompleks budynków

1.Wyposażenie pokoi hotelowych i pomieszczeń towarzyszących w żyrandole i lampy gabinetowe i podłogowe
2.Wykonanie stropu podwieszanego z kasetonami mosiężnymi.
tubusy oświetleniowe, mosiężne, balustrada mosiężna na klatce schodowej.

Sejm RP
Kompleks budynków

1.Wykonanie ogrodzenia od strony parku.
2. renowacja kandelabrów w Sali Kolumnowej
3. renowacja żyrandoli kryształowych
4. Wykonanie tablicy upamiętniającej Posłów Rzeczypospolitej – ofiary Ii wojny świat. I okupacji
(montaż liter i godła na marmurze)
Wykonanie metaloplastycznych osłon grzejnikowych i balustrad
5. Wykonanie tablicy upamiętniającej parlamentarzystów, poległych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
6. Prace renowacyjne różnych elementów metaloplastycznych

Zabytkowy budynek Banku PEKAO

1.Wyk. replik i renowacji Żyrandoli i kinkietów w stylu „Księstwo Warszawskie”
2.Restauracja kominka z XIX w. metodą grafitowania
3.Rekonstrukcja ozdobnych balustrad żeliwnych
4.Wykonanie krat, osłon grzejników balustrad stalowo mosiężnych

Zabytkowy budynek 
Banku Handlowego

Projekt, wykonanie i montaż parawanów szklano-mosiężnych
Wykonanie i montaż boksów kasowych, parawanów szklano-mosiężnych okuć drzwi głównych.

Akademia Teatralna im A. Zelwerowicza

Wykonanie szarfy mosiężnej nad wejściem głównym

Zabytkowy budynek 
„Pod Orłami”

1.Renowacja i rekonstrukcja oblachowania elewacji, drzwi okien blachą miedzianą
2.Remont dachu i kamiennych orłów wraz z ich iluminacją
3. Zadaszenie dziedzińca
konstrukcją stalową, pokrytą płytą poliweglanową).

Ambasada Japonii

Opracowanie i wykonanie unikalnych żyrandoli i kinkietów mosiężnych 
na podstawie dost. projektu

DOSIR Praga Północ 
(obiekt rekreacyjno sportowy)

Realizacja projektu w zakresie metaloplastyki ze stali nierdzewnej
(balustrady, osłony, parawany)

Mulitkino

Wykonanie kinkietów gipsowych do sal kinowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Renowacja zabytkowych żyrandoli i świeczników mosiężnych

Centrum Sztuki Współczesnej
 - Zamek Ujazdowski

1.Wykonanie szklano-stalowych drzwi wejścia głównego oraz przeszklenie konstrukcji holu głównego
2.Wykonanie konstrukcji rusztu do oświetlenia sceny w sali teatralnej oraz balustrad
 w budynku „Laboratorium”
3.Renowacja elewacji zewnętrznej oraz elementów kamiennych Zamku 
w postaci portali i gzymsów.
4.Renowacja konstrukcji hełmów
 w basztach zamkowych.
5.Wykonanie balustrady zewnętrzne
j dla niepełnosprawnych
Meble metalowe do holu
 wejściowego z blatem
 z Korianu i szybami „crush glass”wg projektu

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Renowacja stylowych żyrandoli

Ambasada Republiki Litewskiej

Wykonanie żyrandoli i kinkietów z mosiądzu

Warszawski Dom Technika

Osłony grzejnikowe metaloplastyczne, okucia sceny

Naczelny Sad Administracyjny

Renowacja kinkietów stylowych

Senat RP

Wykonanie płaskorzeźby Orła Senackiego do holu głównego Budynku Senatu

Getto Warszawskie

Oznakowanie historycznego przebiegu granic Getta Warszawskiego w 21 lokalizacjach poprzez:
1.Wykonanie tablic z brązu pokazujących obszar Getta i umieszczenie ich na żelbetonowych postumentach, lub istniejących murach i elewacjach budynków.
2.wykonanie i wmontowanie w chodniki żeliwno –betonowe płyty z napisem „MUR GETTA” pokazujące przebieg muru getta

„Ufficio Primo” (zlec. Technico Facility Engineering )

Wykonanie dwuskrzydłowych drzwi wejściowych o podwyższonych portalach wykończonych mosiądzem i przeszkleniami, balustrad i pochwytów mosiężnych ozdobnych oraz innych elementów metaloplastycznych. Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego i daszku szklano stalowego nad wejściem.

Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie unikalnych mosiężnych opraw oświetleniowych wg dostarczonego projektu.

Trybunał Konstytucyjny

Napisy z liter mosiężnych umocowanych na ścianie.
Tablica pamiątkowa, mosiężna poświęcona pamięci prof. Janinie Zakrzewskiej.
Renowacja godła RP.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wykonanie tablicy mosiężnej
na elewacji

Żydowski Instytut Historyczny

Wykonanie i montaż ramy aluminiowej do oświetlenia sali wystawowej.

Hotel Westin

Wykonanie rzeźby – kompozycji elementów z różnych metali wg projektu architekt.

Hotel Bristol

Wykonanie luster kryształowych w mosiężnych ramach do przedsionka
Renowacja żyrandola kryształowo-mosiężnego w recepcji
Realizacja projektu, unikalnego, dekoracyjnego oświetlenia sal bankietowych i konferencyjnych z wykorzystaniem technologii LED (elementy metalowe drewniane, szklane i kamienne)
Wykonanie żyrandoli i kinkietów do siłowni oraz oznakowania do SPA (zlecenie INFINE)

Benahavis Urbanizacion La Quinta S/N Malaga - Hiszpania

Wykonanie modernistycznych kinkietów do holu Hotelu LaQuinta w Hiszpanii

Restauracja, Londyn Wielka Brytania

Wykonanie żyrandola wg projektu architekta

Belmont Cipriani Hotel
Wenecja Włochy

Wykonanie lamp, kinkietów dekoracyjnych z zastosowaniem szkła artystycznego

Hotel Tivoli Victoria 
Vilamoura Portugalia

Wykonanie złotych 
galwanizowanych wizytowników

Gaia Resturant, Monaco

Hand manufacturing of a customized chandelier
Gaia Resturant, Monaco

2019
Hand manufacturing and delivery of a customized chandelier designed by SAGRADA Interior Designers London.
Chandelier measuring approx. 700 x 200 cm. 40 LED, dimmable light sources.

Parlament building

2007-2019
Execution of a stone tablet in the main hall of the Parlament building dedicated to deputies – victims of World War II and updating it according to new historical data.

The Luxury Collection Bristiol Hotel, Warsaw

2009
Performing crystal mirrors in brass frames within the vestibule.

2010
Renovation of crystal-brass chandelier at the reception

2015
Implementation of the project – a unique, decorative lighting of the conference rooms with LED technology (elements of metal, wood, glass and stone).

2016
Lightening realization for the renovated gym in the hotel.

Execution of chandeliers and wall lights for the gym and marking for SPA (order carried out for INFINE company)Implementation of a steel fence, balustrades and flower pots for the seasonal garden of the Bristol Hotel on Karowa street. Elements made of powder coated steel.

2017
Execution and assembly of wall lamps in hotel public bathrooms. Brass sconces with decorative glass elements.

2018-2019
Execution and assembly of sconces in hotel rooms bathrooms. Wall-lamps made by hand, nickel-plated with a hand-sewn lampshade.

2019
Brass artistic towels holders. Professional design office project. Manufacturing and mounting. 2019.

Europejski Hotel, Warsaw

 

Centre for Contemporary Art – Ujazdowski Castle, Warsaw

2004
Performing glass and metal doors of the main entrance and glazing of main lobby.

2009
Performing the grill to light the scene of the theatre and balustrades in the “Laboratory” building.

2012 – 2013
Renovation of the external facade and stone elements of the Castle in the form of portals and cornices.
Renovation of helmets construction in the castle’s towers.
Performing external railings for the disabled.

2016
Realization of info counter in a main hall.

2017-2018 (Europejski)
Execution and assembly of balustrades on request. Brass, brass-glass and steel powder-coated balustrades.

 

Ufficio Primo. Elegant Office center, Warszawa

2011 – 2012

Performing the double door with increased portals finished with brass and glass panels, railings and ornamental brass pulls and other metalwork elements. Performing perimeter fence and glass and steel roof above the entrance.

 

Music Academy, Łódź

2013

Performing wall lights and a central 72-armed chandelier with gilded brass and Swarovski’s crystals to the Ballroom, the former Poznanski’s palace by the provided project.

Warsaw Ghetto boundary markers

2009

Marking the historic site of borders of the Warsaw Ghetto in 21 locations by:
1. Performing bronze boards showing the area of the ghetto and placing them on concrete pedestals, or existing walls and facades of buildings.
2. Performing and installing cast iron and concrete boards with the inscription “MUR GETTA” (Ghetto Wall) into the sidewalk showing the site of the ghetto wall.
Warsaw Ghetto

 

Knight’s Academy, Legnica

2004 – 2013

Performing style chandeliers and wall lights to the premises of the Registry Office, and the wings “C”, “D” and “E” of the Knights’ Academy by own projects.

2015

Renovation of historic crystal-brass chandelier in John the Baptist’s church in Legnica.  Performing replicas of crystal-brass chandeliers and wall lights.

Performing 25 unique fiery chandeliers, made of brass and crystal by the provided project.

St. John’s Culture Center, Gdańsk

2010

Implementation of the project of individual lamp-tubes, hanging in keystones of the vaults in the historic Gothic church of St. John.

Westin Hotel, Warsaw

2014

Performing the sculpture – composition of elements of different metals, designed by the architect.

 

Polish Embasy, Vilnius

 

 

Obrzycko Castle

 

 

Center of Sport, Warsaw

1999  2000 r.

Implementation of the project in the scope of stainless steel metalwork (railings, covers, screens).

 

‘Under the Eagles House’, Warsaw

2004

Renovation and reconstruction of the flashing of facades, doors, windows with copper sheets.

2005

Repair of the roof and stone eagles along with their illumination.

2010

Courtyard roofing by a steel structure (covered with a polycarbonate plate).

 

The Embassy of the Republic of Lithuania, Warsaw

2006

Performing brass chandeliers and wall lights.

 

National Academy of Dramatic Art in Warsaw

Performing brass sash above the main entrance.

 

The Constitutional Tribunal of Poland, Warsaw

2010 – 2014 r.

Napisy z liter mosiężnych umocowanych na ścianie.

Tablica pamiątkowa, mosiężna, poświęcona pamięci prof. Janinie Zakrzewskiej.

Renowacja Godła RP.

 

Embassy of Japan, Warsaw

2000

Development and implementation of unique chandeliers and wall lights made of brass by provided project.

 

Bank on Traugutta Street, Warsaw

1995

Fabrication and installation of cash boxes, screens glass and brass fittings door.

1999

Design, fabrication and installation of glass and brass screens

 

Bank on Czackiego Street, Warsaw

1993

1. Replicas and restoration of chandeliers and wall lamps in the style of “Duchy of Warsaw”
2. Restaurant fireplace of the nineteenth century. Graphiting method
3.Rekonstrukcja ornamental iron railings
4.Made grilles, radiator covers railings steel brass

 

Starawieś Palace

2001

Renovation of chandeliers and wall lights of an ancient palace. Performing replicas of neo-gothic lighting.

St. Barts Church in Gdańsk

 

21 Police, Lublin

2008

Performing the police emblem with the supporting structure and installation over the main entrance to the building of the IV Police Station in Lublin.

Osterwa’s Theatre , Lublin

2006

Renovation and modernization of the central crystal-brass chandelier over the audience of the theatre.

2013

Renovation and modernization of the crystal-brass chandeliers and
production of crystal-brass chandelier replicas and wall lights to the foyer of the theatre.

Trusted us


Do you like what we do?


We invite you to cooperate

ul. Sienkiewicza 4
05-091 Ząbki
POLAND
candle@candle.net.pl

tel. +48 505 036 862
tel./fax. 22 781 65 26